Regler for udesauaner

Junckerhaven har kontaktet Skorstensfejerlauget og fået svar på følgende spørgsmål vedr. tilsyn, tilslutning, placering og sikker anvendelse af vores udesaunaer
Junckerhaven vil sørge for at alle fremtidige leverancer af saunaer opfylder nedenstående råd og samtid rådgive vores kunder herefter.

Jeg skal indledningsvis gøre dig opmærksom på at det følgende er min vurdering, og ikke et retsgyldigt dokument, jeg vil dog mene, at følger du mine råd, er du på sikker grund hvad angår efterfølgende sagsanlæg som følge af forkert anvendelse af saunaen.


Der er ikke tvivl om at du som forhandler har det fulde ansvar for at give anvisninger på hvorledes saunaen kan anvendes så der ikke opstår nogen fare for miljøet eller de kunder der anskaffer en saunaovn hos dig.
Hvis din anvisning, som iøvrigt er lovpligtig og skal være på dansk, indeholder svar på de 4 spørgsmål du selv stiller, er du godt på vej.

Ad 1)

Tilsyn
Det er fornuftigt at inddrage skorstensfejeren der alligevel, i henhold til BR 10 kap 8 stk 1 skal efterse og rense aftrækket.
Skorstensfejermesteren vil opdage eventuelle skader på ovnen eller aftrækket der måtte opstå.
Eftersynet og rensning, bør foregå mindst 1 X årligt, men også hvis kunden ønsker et eftersyn, det kan f.eks. være hvis der opstår røgproblemer eller andre problemer med ovn eller aftræk.

Ad 2)

Tilslutning.
Tilslutningen bør ske efter de regler der findes i BR 10, det betyder at stålskorstenen skal være godkendt efter 1856-1 standarden og skal kunne tåle de temperaturer der opstår i røgen (typisk T 400 - T 600) afstanden til brandbart materiale angives i dessignationskoden og i skorstenens manual.

Desuden vil det være meget…. meget vigtigt at du angiver friskluftsforsyningens størrelse! Er der ingen friskluftsforsyning vil man omkomme efter ganske kort tid.

Ad 3)

Placering

Reglerne for placering finder du også i BR 10, der er flere ting du kan tage højde for blandt andet afstand til skel i by/sommerhus. Der er også afstand fra skorstenen til andet brændbart f.eks stråtag og lignende.​

Endelig er der miljøet, her er reglerne at finde forskellige steder, men som udgangspunkt må man jo ikke genere naboen, også derfor skal man tage hensyn til blandt andet skorstenens højde. Kommunen vil uanset om reglerne i BR 10 er fulgte, kunne kræve foranstaltninger der afhjælper eventuelle røggener, og så kan man jo lige så godt tænke på det ved opstillingen.

Ad4)

Sikker anvendelse
Det sidste spørgsmål er det nemmeste at besvare.
Reglerne finder du i BR 10, og de er helt klare.
Hvis ovnen er testet skal man anvende den afstand testen angiver, afstanden fremkommer under afprøvning af ovnen på et testinstitut. Er der ingen test er afstanden 500 mm til træ. Det er importør/forhandler/producent der er ansvarlig for at opgive en sikker anvendelse af sit produkt.

Endelig.
Såfremt der skal træffes beslutninger der ikke er angivet i BR 10 skal der efter min opfattelse dispensere fra reglerne, dispensationen skal være skriftlig og kan kun gives af kommunen.

Du synes måske det lyder voldsomt, men egentlig er det ikke så slemt, den lokale Skorstensfejermester vil kunne hjælpe dig.

Såfremt du måtte have yderligere oplysninger så er jeg gerne til rådighed på telefon nr. 28 11 56 81


Venlig Hilsen
Kim Laue Christensen
Skorstensfejermester medlem af Skorstensfejerlauget

Udendørs wellness

Efter mange år med et falleret ry som pulterrum i huse og sommerhuse fra halvfjerdserne er saunaen igen klar til at behage danskerne.

​​

Finesda flytter saunaen fra fugtige kældre og trange sommerhuse ud i den smukke danske natur, som kan nydes og kombineres med både saunabadning og vildmarksbad hele året rundt.

Vores anlægsgartnerfirma tilbyder individuelle haveløsninger med sten, vand og planter.​

Klik dig videre til vores hjemmeside for Svømmesøer og Naturpools

​Bisnodes kreditrating

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Om os

​Finesda blev stiftet i 2008, inspireret af det finske, produceret i Estland og designet af en dansker: fin-es-da.

I 2013 blev Finesda overtaget af Junckerhaven ApS.

CVR: 25650514 

Kontakt os

Rødbøggard, Smedebakken 3, 4330 Hvalsø

​Tlf.: 46 49 61 03

Mobil: 20 99 61 03 

Fax: 46 49 61 20 

E-mail: junckerhaven@gmail.com