Salgs og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle Finesdaleverancer. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem kunde/køber og Finesda.

Dokumentation og vejledning:

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Finesda. Ønsker kunden yderligere oplysning eller rådgivning fra Finesda's side, er denne af vejledende art.

Priser:

Finesda’s angivne priser er i danske kroner inkl. moms og ekskl. fragtomkostninger. Varen kan hentes ab lager Hvalsø, midt i mellem Roskilde, Holbæk og Ringsted. Derudover indgår Junckerhaven gerne individuelle aftaler omkring levering, se nedenfor.


Finesda hottubs, modellerne Traditionel og Komfort, leveres samlet inkl. aluminiums brændeovn, rustfri skorsten, stige, låg, trappe, indbyggede bænke samt et lille indbygget bord (model Traditionel).

Specifikationer og priser finder du HER

Finesda Havesauna leveres samlet (med undtagelse af skorstenen, som du selv skal montere), sortmalet eller i ubehandlet træ inkl. saunaovn, bænke, hygrometer, termometer, sauna timeglas (15 minutter), pøseske og vandspand i træ, knagerække, indbygget brænde opbevaring, vindue, dør med vindue, udluftningskanaler samt 2 stk. Finesda håndklæder.

Specifikationer og priser finder du HER

​​

Betaling:

50% af købesummen er forfalden, netto kontant betaling ved ordreafgivelse. De resterende 50% betales ved levering på din adresse, betalingsbetingelser, 5 dage netto kontant. Faktura fremsendes forud for levering.

Bemærk levering og opsætning ikke er er medregnet i ovenstående priser

Ved betaling efter forfaldsdagen er Finesda berettiget til at beregne sig renter, rykkergebyrer etc. i henhold til den til enhver tid gældende rente- og inkassolovgivning.

Køber har ikke ret til at foretage modregning/tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af mulige modkrav mod Finesda, idet en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af købsaftalen.

Levering:

Levering af bestillingsvarer aftales individuelt og fremgår af ordrebekræftelse eller faktura.


Levering anses for sket, når varen er overgivet til en fragtfører, der har påtaget sig forsendelsen. Køber overtager risikoen for varen ved sælgers overgivelse af varen til fragtfører.

Alle ordrer behandles med forbehold for force majeure, herunder - men ikke begrænset til - krig, andre uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af leverandørers produktion, svigtende transportmuligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Finesda’s muligheder for at levere varen.

Finesda er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. I ovennævnte tilfælde er sælger berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.​

Undersøgelsespligt:

Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en vare at foretage de fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler ved det leverede.

Fortrydelsesret:

Finesda yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag kunden modtager sine varer. Fortryder kunden købet, skal Finesda underrettes herom senest 14 dage efter den dag, kunden modtog sine varer. Køber har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Kunden skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Bestillingsvarer er ikke omfattet af fortrydelsesretten f.eks. hot tubs, spabade, havesaunaer, dampsauna og lignende.

Reklamation:

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Finesda, skal påberåbes i rimelig tid efter, at køber har opdaget fejlen. Det er købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis kunden opdager en fejl, skal kunden hurtigt rette henvendelse til Finesda. Køber kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest et år efter, at kunden har fået varen leveret. Overholder køber ikke denne frist, mister køberen retten til at påberåbe sig manglen. For varer med begrænset holdbarhed, er kundens klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Finesda har stillet kunden i udsigt.

Såfremt en mangel konstateres, er Finesda's ansvar altid og i enhver situation begrænset til, efter Finesda's valg, at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af Finesda's fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Kunder kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Finesda er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab forårsaget af en mangelfuld vare, herunder - men ikke begrænset til - enhver form for skade på bygningskonstruktioner, installationer, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Alle reklamationer rettes til Finesda enten telefonisk eller via e-mail.

Garanti:

Finesda yder 2 års garanti for alle Finesda produkter.

Der ydes ikke garanti for skader opstået ved fejlmontering eller fejlbehandling, herunder - men ikke begrænset til - brandskader i brændeovn ved manglende vand.

Produktansvar:

For produktansvar er Finesda alene ansvarlig i henhold til de ufravigelige bestemmelser i dansk produktansvarslovgivning. Finesda fraskriver sig derudover ansvar for produktskader på ethvert grundlag, herunder - men ikke begrænset til - skade på bygningskonstruktioner, instal-lationer, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avance tab og ethvert andet indirekte tab.

Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Finesda's produktansvarsforsikring.

Ejendomsforbehold:

Såfremt det undtagelsesvist er aftalt med køber, at denne skal have udleveret varen inden den fulde købesum er erlagt, forbeholder Finesda sig med de begrænsninger, der følger af de ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Finesda.

Værneting:

Enhver uenighed eller tvist mellem Finesda og køber skal afgøres i henhold til dansk ret ved Finesda’s hjemting. Finesda kan dog til enhver tid vælge at retsforfølge køber ved købers hjemting.

Forbehold:

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte og udgåede varer samt ændrede specifikationer for produkterne.​

Udendørs wellness

Efter mange år med et falleret ry som pulterrum i huse og sommerhuse fra halvfjerdserne er saunaen igen klar til at behage danskerne.

​​

Finesda flytter saunaen fra fugtige kældre og trange sommerhuse ud i den smukke danske natur, som kan nydes og kombineres med både saunabadning og vildmarksbad hele året rundt.

Vores anlægsgartnerfirma tilbyder individuelle haveløsninger med sten, vand og planter.​

Klik dig videre til vores hjemmeside for Svømmesøer og Naturpools

​Bisnodes kreditrating

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Om os

​Finesda blev stiftet i 2008, inspireret af det finske, produceret i Estland og designet af en dansker: fin-es-da.

I 2013 blev Finesda overtaget af Junckerhaven ApS.

CVR: 25650514 

Kontakt os

Rødbøggard, Smedebakken 3, 4330 Hvalsø

​Tlf.: 46 49 61 03

Mobil: 20 99 61 03 

Fax: 46 49 61 20 

E-mail: junckerhaven@gmail.com